Turlara Katılım

POLOTUR TURİZM ORGANİZASYON VE TURİSTİK YATIRIMLAR A.Ş. TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1) Tura Kayıt ve Ödemeler
a) Katılınacak turla ilgili özel bir kayıt ve ödeme şartı bulunmadığı takdirde: Talebiniz üzerine tura kaydınız opsiyonlu olarak 7 gün tutulur. Bu süre sona ermeden toplam tur paket bedelinin % 25 ini ve turu uçak dahil satın aldıysanız, uçak ücretinin tamamını kapsayan ön ödemeyi yaptığınız takdirde rezervasyonunuz kesinlik kazanacaktır. Opsiyon süresi sonunda ön ödeme yapılmadığı takdirde tura kayıt talebiniz otomatik olarak iptal edilecektir. Bakiye, yurtiçi gezilerinde seyahatin başlamasından 15 gün öncesine kadar, yurtdışı gezilerinde ise seyahatin başlamasından 30 gün öncesine kadar tamamlanmalıdır. Ödemelerin belirtilen süre içinde yapılmaması durumunda rezervasyon iptal olmuş sayılır ve aşağıda belirtilen iptal koşulları uygulanır.

b) İlan edilmiş olan indirimler, yukarıda belirtilen ödeme şartları yerine getirildiği takdirde geçerlidir.

c) Seyahatinizin uçuşlarını millerinizle veya başka şekillerde kendiniz sağlayabilirsiniz. Gidilecek ülke içinde veya ülkeler arasındaki uçuşlar paket fiyata dahil olarak kalıp, tarafımızdan sağlanacaktır. Turun iptal edilmesi durumunda, uçak biletlerini kendi tedarik eden yolcularımızın bu biletlerini kendileri iptal etmeleri gerekir. Bilet iptaliyle ilgili doğabilecek sorunlardan acentamız sorumlu tutulamaz. Yayınladığımız Turlarda, seyahate katılmak istediğiniz şehirlerden İstanbul'a kadar olan uçak bağlantılarınızı sağlayabilmekteyiz. Ancak, bulunduğunuz şehirden İstanbul'a kadar olan uçuşlar ayrı biletlenmesi durumunda için, bu uçuş ile İstanbul çıkışlı uçuş arasında oluşabilecek bagaj transferi, uçağa yetişme vs... gibi sorunlardan acentamız sorumlu tutulamaz. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için, iç hat biletlerinizi dış hat biletlerizle bağlatılı kesmek gerekir. Bunu için bize veya biletinizi aldığınız acentaya danışınız.

d) Ödeme miktarları Polo Turizm'nin internet sayfasında yayınlan döviz kurları üzerinden hesaplanarak yapılmaktadır. Ancak, Polo Turizm internet sayfasında meydana gelebilecek olan teknik sorunlardan dolayı oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Polo Turizm'nin sorumluluğu bu bilgilerin satış elemanları tarafından teyidiyle başlar.

e) Polo Turizm, gezinin başlama tarihine kadar uçak bileti, konaklama ve yer hizmetleri fiyatlarında, TL karşılığı yabancı para birimlerinde, çapraz kurlarda, banka ve kredi kartı komisyonlarında, yakıt, havaalanı vergisi, katma değer vergisi ve gidilecek ülkeye has şehir vergileri, turizm hizmetlerini ilgilendiren diğer her türlü yerel vergi oranlarında meydana gelecek olan değişiklikleri tur ücretlerine yansıtmamaya gayret eder ancak bu gibi durumlarda değişiklik hakkını saklı tutar.

2) Tur kaydının katileşmesi
 1. a. Bu sözleşmenin yolcu veya yolcu adına kayıt yaptıran kişi tarafından imzalanması veya,
 2. b. Elektronik posta yoluyla, yolcunun sözleşmeyi okuduğu ve sözleşme şartları kabul ettiğini teyit etmesi veya,
 3. c. İnternet aracılığı ile yapılan kayıtlarda sözleşmeyi okuduğunu onaylaması veya,
 4. d. Kayıt için seyahatin ön ödemenin yapılmış olması halinde yolcu tarafından sözleşme şartları kabul edilmiş ve tura kati kayıt yaptırılmış sayılır.

3) İptal Koşulları
a) Katılınacak turla ilgili özel bir iptal şartı bulunmadığı takdirde:
 1. Yurtiçi Turlar: Müşteri, seyahatin başlama tarihinden 15 gün öncesine kadar yurtiçi turunu iptal edebilir ve tur için ödenen bedelin tamamını iade alır. Tur eğer uçak içeriyorsa, uçak bileti iadeleri, havayolu şirketinin iptal kurallarına tabidir.
 2. Yurtdışı Turlar: Gezi tarihinden 31 gün öncesine kadar yapılan iptallerde ise, Tur iptal koşullarında özel bir durum belirtilmediği takdirde, ödemenin tamamı, uçuş bedelleri (Uçak bileti iadeleri, havayolu şirketinin iptal kurallarına tabidir), diğer iptal cezaları ve dosya masrafı olarak 100 USD düşülerek ücret geri ödenir. Tur hareket tarihinden 30 gün önce ve sonrası yapılan iptallerde, tur bedelinin tamamı iptal bedeli olarak tutulur ve maalesef iade yapılamaz. İptal zorunlu şartlardan kaynaklanmışsa, bu durumda geri ödeme için seyahat güvence paketi devreye girer.
 3. Seyahat Güvence Paketi: Acentamız tarafından tur ücretine dahil olarak sunulan Seyahat Güvence Paketi, sigorta bölümünde belirtilen şartların oluşması durumunda tur bedelinin %90 ını iade edecek şekilde hazırlanmıştır. Katılımcının, seyahat acentasına bir ödeme yapmış olması kaydıyla seyahat başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce, sigorta bölümünde yazılı hallere bağlı seyahati iptal etmek zorunda kalması, poliçede yazılı teminat limitleri çerçevesinde temin edilmektedir. Seyahat güvence paketi, yurtdışı turlarda hareket tarihinden 30 gün önce, yurtiçi turlarda hareket tarihinden 15 gün önce devreye girer.
 4. Geri İade Süreci: Sigorta tarafından yapılacak iadeler, sigorta şirketinin iptal dosyasını oluşturma ve onaylatma sürecine bağlıdır. Acentamız tarafından yapılacak geri ödemeler ise, iptal tarihinden sonraki 15 gün içerisinde gerçekleşecektir. Taksitle yapılan ödemelerde, şirket kampanyasına dahil olsa dahi tur iptali durumunda banka masraf ve faizleri düşülerek iade yapılır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ise, tur iptali durumunda tarafımıza yapılan ödemenin banka masraf ve faizleri düşülerek hesabınıza iade yapılır.
b) Gezi ücreti ödendiği halde sebebi ne olursa olsun kişisel nedenlerden ötürü geziye iştirak edemeyen, gezi esnasında herhangi bir sebeple geziye devam edemeyen, nakil vasıtasını kaçıran kişi veya kişilere herhangi bir iade yapılması ve yukarıda belirtilen olaylardan dolayı Polo Turizm'nin sorumlu tutulması söz konusu değildir. Ayrıca Polo Turizm, bu gibi durumlarda müşteri için yaptığı zorunlu ilave harcamaları da (vize, uçak bileti gibi) müşteriden tahsil eder.
c) Polo Turizm, ilan ettiği hiç bir turu iptal etmemek için azami gayreti gösterir ancak gerekli gördüğü durumlarda, kayıtlı bulunan yolculara 20 gün önce haber vermek kaydıyla turu iptal etme hakkını saklı tutar.

4) Seyahat Güvence Paketi
Polo Turizm, seyahat sözleşmesi ve ödemesi yapılmasıyla birlikte müşterilerinin zorunlu seyahat sigortasınıda içeren Seyahat Güvence Paketi’ni yaptırır ve poliçeyi müşterilere ulaştırır. Müşteriler poliçeyi yetersiz buldukları takdirde ek sigorta alabilirler fakat ilk poliçenin iptali ve iadesini talep edemezler. Katılımcının, seyahat acentasına bir ödeme yapmış olması kaydıyla seyahat başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce, aşağıda yazılı hallere bağlı seyahati iptal etmek zorunda kalması, poliçede yazılı teminat limitleri çerçevesinde temin edilmektedir.


Seyahat Güvence Paketi kapsamına giren iptaller:
 1. I- Sigortalının başvuru dosyasının tüm gerekli belge ve evrağı içermesi ve yabancı otorite tarafından belirlenen süre içinde ve seyahatten en az 21 gün önce yapılmasına rağmen, yabancı otorite tarafından vize talebinin ret edilmesi.
 2. II- Sigortalının, onun bir Yakın Akrabasının veya Sigortalı ile seyahat eden ve aynı odada konaklayan bir kişinin veya Sigortalının Seyahatinin asıl amacı olarak ziyaret ettiği bir kişinin ciddi Bedensel Yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmesi ve/veya çok ciddi şekilde hastalanması veya ölüm döşeğinde olması. İşbu teminatın devreye girmesi için yukarıda yazılı kişilerin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tanımlanan acil müdahale gerektirir bir hastalığa duçar olması ile bunun tıbbi rapor ile tevsiki gerekir.
 3. III- Sigortalının askerlik, mahkemede jüri üyesi olma görevine çağrılması veya profesyonel veya danışman/bilirkişi sıfatının dışında bir sıfatla mahkemede tanıklık etmesi için celple mahkemeye çağrılması.
 4. IV- Sigortalının ikamet ettiği meskende veya işyerinde kazaen büyük bir hasar meydana gelmesi ve Sigortalının bu binanın emniyetini sağlamak üzere binada hazır bulunmasının gerekmesi. Sigortalının ikamet ettiği meskende veya işyerinde hırsızlık meydana gelmesi ve polisin polis raporu ile kanıtlanabilecek şekilde Sigortalının o bölgede bulunmasını talep etmesi.
 5. V- Sigortalıya eşlik eden kişinin, aynı poliçeye sahip olması ve bu poliçenin aynı seyahat için satın alınmış olması şartıyla, yukarıdaki nedenlerden dolayı seyahatini iptal etmek zorunda kalması,
 6. VI- Sigortalı tarafından, seyahatini iptaledeceği en kısa zamanda seyahat acentasına bildirecektir. Bu bildirimde, herhangi bir gecikmeden dolayı, meydana gelebilecek ek masraflardan veya cezalardan şirket sorumlu değildir.

5) Vize
Gidilecek ülke için gerekli olan vizenin temini ,tura katılacak yolcunun sorumluluğundadır. Yolcunun isteği üzerine Polo Turizm Konsolosluk ile yolcu arasında aracılık yapabilir. Vizenin verilmesi kararı, süresi, istenen evraklar ve uygulanacak prosedür tamamiyle konsolosluğun kararına tabiidir. Yolcu istenilen belge ve ücretleri zamanında Polo Turizm'ne ulaştırmaktan sorumludur. Vize verilmemesi veya zamanında verilmemesi veya talep edilen süre kadar verilmemesi durumunda Polo Turizm'nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Vize alınamaması nedeniyle tur iptali durumunda belirtilmiş olan iptal koşulları geçerlidir.

6) Genel koşullar
a) Polo Turizm, tur programında yer alan otelleri, gezilecek yerlerin sıralarını ve sürelerini gezi başlamadan önce veya gezi sırasında gerekli gördüğü takdirde değiştirebilir. Tur programlarında belirttiğimiz oteller genelde turlarımızda kullandığımız oteller olup eşdeğer oteller ile önceden veya tur esnasında değiştirilebilir.
b) Geziye çıkmadan önce veya gezi sırasında meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, terör, grev, tabii afet, teknik olay, devletlerarası ilişkilerden doğabilecek ve gezinin programını etkileyebilecek değişikliklerden, taşıyıcı şirketlerin yapabilecekleri iptal, erteleme ve gecikmelerden dolayı Polo Turizm sorumlu tutulamaz. Buna bağlı olarak Polo Turizm gezi programlarında, nakil araçlarında her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Polo Turizm taşıyıcı ve konaklatıcı şirketler ile müşterilerimiz arasında aracı konumundadır. Taşıma ve konaklama ile ilgili şirketimiz ile ilgili olmayan herhangi bir sebepten dolayı taşıma ve konaklama esnasında meydana gelebilecek kaza, sağlık problemi, bavul çalınması veya kaybolması veya hasara uğramasından Polo Turizm sorumlu tutulamaz.
c) Yolcu tur ve programla ilgili kurallara uymayı ve diğer yolcuların, 3. kişilerin her türlü hakkına saygılı olmayı peşinen kabul etmiş sayılır. Kural ve hak ihlali durumunda Polo Turizm verilen hizmeti durdurma ve ödenmiş olan ücreti iade etmeme hakkına sahiptir.
d) Yolcunun kusurlu hizmeti, hizmetin ifası sırasında Polo Turizm'ne yazılı olarak bildirmesi zorunludur.
e) Havayolu ile gerçekleştirilen gezilerde her yolcumuzun en fazla 20 kg serbest bagaj taşıma hakkı vardır. Bu limit bazı havayolu şirketlerinde 15 kg olarak uygulanabilir. Bu ağırlığın üzerine çıkan her kg için ilgili havayolu tarafından talep edilecek fazla bagaja taşıma ücreti yolcu tarafından ödenir. Uçak ile yapılan seyahatlerde bagajın kaybolmasından Polo Turizm sorumlu değildir. Uçak şirketinin kuralları geçerlidir.
f) Müşterinin nüfus cüzdanı, pasaport, gümrük belgeleri, bilet, aşı vb. eksikliği, geçersiz pasaporta sahip olması, ebeveynlerin yanında gelen çocukları için yurtdışı çıkış "muvaffakatname" sinin olmaması, uçaklarda "seyahat edemez" raporuna sahip bulunması, pasaportunda yeterli boş sayfa ya da yeterli süre olmaması gibi nedenlerle geziye çıkamaması ya da adli merciler veya kolluk kuvvetleri tarafından yurtdışı çıkışının yasaklanması veya engellenmesi, aşılarının eksikliği veya başka bir nedenle bir havalimanında veya sınır kapısında tutulması, gezi sırasında tutuklanması veya göz altına alınması durumunda Müşteri Polo Turizm'nden herhangi bir geri ödeme ya da tazminat talebinde bulunamaz.

8) 1618 nolu yasanın 12.maddesine göre ücreti ödenmiş paket turun eksik uygulanması veya hiç verilmemesi durumu sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur miktarı kadardır.